czwartek, 30 maja, 2024
Strona głównaAktualnościBadania laboratoryjne - Informacje na wagę życia

Badania laboratoryjne – Informacje na wagę życia

Czy to nie lekka przesada? 

Nie przesadziliśmy z tym tytułem. Badania laboratoryjne odgrywają kluczową rolę w skutecznym leczeniu chorób, co przekłada się na jakość i długość życia człowieka. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczają lekarzom kluczowych informacji, które są niezbędne do postawienia trafnej diagnozy – analizy przyczyn dolegliwości. 

To podstawa do opracowania strategii leczenia. Badania diagnostyczne pomagają w doborze rodzajów i dawek leków oraz w monitorowaniu postępów i skuteczności leczenia. 

Przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych pozwala wykryć obecność chorób zagrażających życiu i zdrowiu, Choroby układu pokarmowego, układu sercowo naczyniowego, cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, wykryte na wczesnym etapie mogą być skutecznie leczone. Warunkiem jest szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego, zanim dojdzie do nieodwracalnych uszkodzeń tkanek i całych narządów.

Diagnostyka laboratoryjna - Informacje na wagę życia?Brak środków na właściwą diagnostykę w publicznej służbie zdrowia przekłada się na pogorszenie zdrowia Polaków 

Jednym z głównych wyzwań, z jakim boryka się publiczna służba zdrowia, jest brak odpowiednich zasobów finansowych na przeprowadzanie kompleksowych badań laboratoryjnych. W wielu przypadkach, ze względu na ograniczenia budżetowe, pacjenci nie otrzymują skierowania na wszystkie, nawet niezbędne z punktu widzenia lekarza badania, co może prowadzić do niedokładnych diagnoz i opóźnień w leczeniu.  

Zdecydowana większość badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej odbywa się w szpitalach, gdzie pacjenci często trafiają już w zaawansowanym stadium choroby. 

Brak dostępu do odpowiednich badań laboratoryjnych może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia oraz jakości i długości życia pacjentów. Deficyt odpowiednich badań diagnostycznych  przyczynia się także do pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa jako całości. 

Według analiz naukowców ułatwienie dostępu do badań diagnostycznych mogłoby przynieść wiele oszczędności. Na przykład, przeprowadzenie o 25% więcej badań poziomu glukozy we krwi mogłoby przynieść oszczędności rzędu 500 milionów złotych rocznie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie, zwiększenie liczby badań kreatyniny mogłoby przyczynić się do oszczędności w wysokości 93-197 milionów złotych. Te oszczędności mogą być następnie wykorzystane zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu różnych chorób.

Diagnostyka laboratoryjna - Informacje na wagę życia?Uwaga! Polska wypada gorzej niż inne kraje europejskie! 

Polska wypada gorzej niż inne kraje europejskie pod względem zakresu badań laboratoryjnych. Z jednego pobrania krwi w Polsce określa się zwykle tylko trzy parametry. Średnia w Europie Zachodniej wynosi natomiast 7-9 parametrów, a w najbogatszych krajach nawet kilkanaście. 

Niedostateczne wykorzystanie diagnostyki laboratoryjnej prowadzi do konieczności wielokrotnego badania się, zanim uzyska się dokładną diagnozę.  Wydłuża to proces leczenia i opóźnia lub wręcz uniemożliwia skuteczną interwencję medyczną.

Oprócz skąpej diagnostyki brakuje także wymiany informacji o wykonanych u pacjenta badaniach i podjętych interwencjach leczniczych. Niestety szpitale i przychodnie korzystają z odrębnych systemów przechowywania informacji. Dlatego to pacjent musi kolekcjonować wszelkie badania i przedstawiać je przy każdej wizycie. 

Pełne wykorzystanie indywidualnego konta pacjenta IKP, na którym znajdowałyby się informacje o wszystkich przeprowadzonych badaniach, umożliwiłoby lekarzom lepsze rozpoznanie chorób i szybszą diagnozę.

Diagnostyka laboratoryjna - Informacje na wagę życia?Do czego służą powszechnie stosowane badania laboratoryjne w diagnostyce medycznej?

W diagnostyce medycznej istnieje wiele różnych rodzajów badań laboratoryjnych, które są powszechnie stosowane do identyfikacji i monitorowania różnych schorzeń. Niektóre z najczęściej wykorzystywanych badań to:

  • Badanie morfologii krwi pozwala stanu zdrowia pacjenta na podstawie oceny liczby i jakości komórek krwi. Może wskazywać na obecność infekcji i innych zaburzeń.
  • Poziom glukozy we krwi wykorzystywane jest do diagnozowania i monitorowania cukrzycy oraz insulinooporności.
  • Badanie czynności wątroby pozwala na ocenę funkcjonowania wątroby poprzez analizę poziomu enzymów i innych parametrów.
  • Badanie moczu pomaga w diagnozowaniu różnych schorzeń nerek i układu moczowego.

Diagnostyka laboratoryjna - Informacje na wagę życia?Właściwa diagnostyka to podstawa dobrego zdrowia na każdym etapie życia

W Polsce brakuje kompleksowych programów badań profilaktycznych, chociaż coraz częściej podejmowane są w tym zakresie działania. Ich dobór i ocena skuteczności wymagałyby jednak odrębnego opracowania.

Jedną z takich inicjatyw jest program „Profilaktyka 40 Plus”  finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obejmuje on wprawdzie tylko podstawowy zakres badań, ale lepsze to niż nic. Warto pamiętać o różnych rządowych i samorządowych programach profilaktycznych. Także podczas wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej warto upominać się o badania profilaktyczne. Szczególnie te pozwalające wykryć cukrzycę, choroby nerek oraz schorzenia sercowo-naczyniowe.

Diagnostyka laboratoryjna - Informacje na wagę życia?Badania laboratoryjne mogą decydować o życiu i zdrowiu dzieci

Badania laboratoryjne odgrywają szczególnie ważną rolę w diagnozowaniu i leczeniu chorób u dzieci. Dzieci często nie są w stanie wyrazić swoich dolegliwości w sposób precyzyjny. Dlatego analiza wszechstronnych badań laboratoryjnych stanowi nieoceniona pomoc dla lekarzy przy identyfikacji przyczyn dolegliwości. Dzięki niej mogą postawić właściwą diagnozę. Szczególnie istotne jest monitorowanie poziomów różnych substancji, takich jak hormony czy enzymy, które mogą wskazywać na obecność różnych schorzeń.

Rodzice, którzy zdają sobie sprawę z wartości zdrowia i życia, mogliby przeznaczyć część środków z otrzymywanych na dziecko świadczeń finansowych na badania diagnostyczne. 

Wielu rodziców nie rozumie, że publiczna służba zdrowia nie finansuje wszystkich badań, które często są niezbędne do zapobiegania rozwojowi poważnej choroby. Odpowiednio wcześnie wykryte źródła problemów pozwalają na wdrożenie postępowania, które może uchronić dziecko i jego rodziców przed bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi w przyszłości.

Właściwa diagnostyka to podstawa dobrego zdrowia na każdym etapie życia

Zupełnie inne podejście stosowane jest w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w tych, które stosują podejście medycyny funkcjonalnej, czy personalizowanej medycyny stylu zycia. Na przykład w Centrum Medycznym VIMED, na początku każdej drogi diagnostycznej, przeprowadzany jest rozszerzony pakiet badań laboratoryjnych. Zestaw kilkudziesięciu badań pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wykrycie potencjalnych niedoborów, które mogą wpływać na funkcjonowanie organizmu. 

Ponadto coraz więcej pacjentów decyduje się na badania genetyczne, które umożliwiają ocenę ryzyka związanego z niektórymi chorobami. Analiza wyników badań DNA pozwala na opracowanie i drożenie skutecznych interwencji, które mogą zmodyfikować ekspresję genów i uchronić pacjenta przed rozwojem poważnej choroby.

Wyniki tych badań stanowią podstawę dla opracowania indywidualnego planu terapii i opieki nad pacjentem. Rozszerzony pakiet diagnostyczny w CM VIMED zapewnia kompleksową i dokładną kontrolę stanu zdrowia, co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne problemy zdrowotne oraz monitorowanie postępu terapii.

Diagnostyka laboratoryjna - Informacje na wagę życia?Kluczowa rola badań laboratoryjnych w odkrywaniu tajemnic zdrowia

Badania laboratoryjne odgrywają fundamentalną rolę w każdym postępowaniu leczniczym. Bez nich diagnozowanie stanu pacjenta, ocena stopnia zaawansowania chorób i świadczenie opieki zdrowotnej byłoby niemożliwe. 

Poprzez wcześniejsze rozpoznanie chorób lub stanów predysponujących do nich, istnieje większa szansa na skuteczne leczenie lub wprowadzenie działań prewencyjnych, które mogą zapobiec powikłaniom i pogorszeniu stanu zdrowia. W rezultacie, koszty związane z późniejszymi leczeniem lub długotrwałą terapią mogą być znacznie wyższe niż koszty regularnych badań diagnostycznych.

inwestycjaWeź swoje zdrowie w swoje ręce

Mając wiedzę o zakresie badań oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, warto rozważyć inwestycję we własne zdrowie i zdrowie swoich najbliższych poza systemem bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Oczywiście każdy musi dostosować wybór programu diagnostycznego do swoich możliwości finansowych. W zależności od wieku pacjenta wydatek może się mieścić w przedziale od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy. Jednak nawet taki wydatek jest niewielkim kosztem w porównaniu z kosztami leczenia, niezdolności do pracy, czy konieczności korzystania z pomocy innych osób. 

Inwestycja związana z oszczędnościami

Regularne wykonywanie badań diagnostycznych pozwala na wczesne wykrywanie i monitorowanie różnych chorób, identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia oraz na zaoszczędzenie czasami wręcz ogromnych pieniędzy.

Jedna złotówka wydana na profilaktykę jest warta sto złotych, które będą musiały być wydane na leczenie!

Przy okazji analizy zwrotu z inwestycji warto też wziąć pod uwagę wartość utraconych korzyści w wyniku niezdolności do pracy, przewlekłego zmęczenia, obniżonej kreatywności, czy konieczności poddawania się przewlekłemu leczeniu.

Inwestycja związana z długością życia

Jeszcze do niedawna niewielki mieliśmy wpływ na długość zycia człowieka. Przed erą odkrycia genomu ludzkiego oraz możliwości badań molekularnych, w tym z obszaru epigenetyki nie dysponowaliśmy wiedzą o mechanizmach przedłużania ludzkiego życia.

Teraz niemal każdy człowiek może zainwestować swój czas i pieniądze, by kupić sobie dodatkowe lata życia!

Od około 20 lat dysponujemy niebitymi dowodami naukowymi, setkami badań na modelach zwierzęcych i ludzkich, że możliwe jest przedłużenie długości życia o kilkadziesiąt procent, wraz z jednoczesną poprawą stanu zdrowia, sprawności i wydajności zarówno fizycznej, jak i umysłowej.

Inwestycja związana z poprawą jakości życia

Ponadto inwestycja w diagnostykę medyczną i wczesną interwencję leczniczą ma nie tylko wymiar finansowy, ale przede wszystkim wartość poza materialną. Żyjemy tylko jeden raz. Nasze ciało to bezcenny dar, który warto pielęgnować, by cieszyć się życiem w zdrowiu.

Zdrowie być może nie jest wszystkim, ale wszystko bez zdrowia jest niczym!

Dbanie o swoje zdrowie i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych może przyczynić się do przedłużenia życia w zdrowiu, poprawy jakości życia oraz minimalizacji ryzyka poważnych powikłań zdrowotnych.

W związku z tym warto zainwestować czas i pieniądze w badania diagnostyczne i świadomie dbać o swoje zdrowie. Koszt takiej inwestycji jest niewielki w porównaniu z potencjalnymi korzyściami, zarówno finansowymi, jak i poza finansowymi.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments