Czy geny mogą warunkować nadciśnienie?

0
6060
geny nadciśnienie

Czy geny mogą warunkować nadciśnienie? Czy przyczyną jest jedynie niewłaściwy styl życia?

Nadciśnienie tętnicze to stan podwyższonego ciśnienie krwi w układzie naczyniowym.  Powstanie i rozwój nadciśnienia ma złożone pochodzenie. Wiąże się z klasycznymi czynnikami ryzyka takimi jak: wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta, palenie papierosów. Coraz częściej zwraca się uwagę na genetyczne podłoże powstawania nadciśnienia tętniczego.

Prawdziwa epidemia nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze występuje u ponad 29% populacji, częstość wzrasta wraz z wiekiem – u osób powyżej 65. r.ż. dotyczy ok. 58% kobiet i 56% mężczyzn. Około 7,5 mln ludzi umiera co roku z powodu powikłań nadciśnienia tętniczego, co daje 12,8% wszystkich zgonów. Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy naczyń, chorób takich jak choroba wieńcowa, atak serca, niewydolność krążenia i nerek. Prowadzi także do zaburzenie pracy mięśnia sercowego, które staje się przerośnięte, osłabione i nie może prawidłowo spełniać swojej funkcji. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia siatkówki oka, ślepoty i udaru mózgu.

geny nadciśnienie

Czy geny warunkują nadciśnienie – polimorfizmy

Polimorfizm to zmienność w obrębie materiału genetycznego, która występuje u min. 1% populacji. To występowanie kilku odmian tego samego genu kodującego białko o specyficznej funkcji. Przede wszystkim, nadciśnienie tętnicze uznaje się za chorobę wielogenową. Szacuje się, że wysokość ciśnienia tętniczego jest w 40% uwarunkowana genetycznie. Pojedyncze geny warunkują tylko kilka procent zmienności ciśnienia. Udział genów w patologii nadciśnienia szacowany jest na ok 15-20%. Wskaźnik ten wzrasta nawet do 70% w izolowanych populacjach.

Polimorfizm może być związany ze zróżnicowanym stopniem ryzyka rozwoju chorób. Trzy geny mają znaczące znaczenie w rozwoju nadciśnienia. Właściwa analiza genetyczna umożliwia ich zidentyfikowanie, określenie ryzyka wystąpienia patologii i da możliwość wdrożenia odpowiednich działań zapobiegawczych i ukierunkowanej profilaktyki.  

  • Gen AGT
    Mutacja w obrębie genu dla angiotensynogenu, która prowadzi do zastąpienia metioniny na pozycji 235 przez treoninę (M235T). U osób posiadających wariant 235T genu, stwierdzono wyższe stężenie angiotensynogenu w osoczu, jak również częściej i w młodszym wieku — pierwotne nadciśnienie tętnicze. Co więcej, kobiety w ciąży, które mają ten allel, są bardziej narażone na rozwój stanu przedrzucawkowego.
  • Gen ADRB1
    Receptor beta1-adrenergiczny (ADRB1) odgrywa kluczową rolę w pośredniczeniu w przekazywaniu sygnałów w układzie współczulnym i nadnerczowym. Przede wszystkim, uczestniczy on w regulacji pojemności minutowej serca i oporności obwodowej. Polimorfizm Arg389Gly genu ADRB1 wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia.
  • Gen GNB3
    W wielu badaniach stwierdzono, że polimorfizm C825T genu kodującego podjednostkę beta 3 białka G (GNB3) wiąże się ze zwiększoną częstością występowania nadciśnienia tętniczego.

geny nadciśnienie

Badanie genetyczne – poznaj geny warunkujące nadciśnienie 

Istnieją badania genetyczne takie jak badanie “DNA Nadciśnieniepozwala wykryć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u osób, które podejrzewają u siebie takie skłonności. Każdy może być nosicielem, dlatego niezwykle ważne jest wykrycie predyspozycji, by móc jak najszybciej wdrożyć postępowanie zapobiegawcze. Często wystarczy zmiana diety, zadbanie o kondycję psychiczną i fizyczną, a pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji. Jeśli jednak już zmagamy się z dolegliwościami, wraz z pakietem otrzymamy informację na temat 12 leków pod kątem ich skuteczności i efektów ubocznych. Wówczas będziemy mogli stosować tylko te, które są kompatybilne z naszym organizmem i w stu procentach pomogą w zwalczaniu choroby. 

Bibliografia:
Bakris G.L., Mesah G.A. Pathogenesis and clinical physiology of hypertension. 
Jeunemaitre X., Sourbier F., Kotelevtsev Y.V. i wsp.: Molecular basis of human hypertension: role of angiotensinogen. Cell 1992, 71, 169–180. 
Morgan T., Ward K.: New insights into the genetics of preeclampsia. Semin. Perinatol. 1999, 23, 14–23.
Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P et al.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL-PLUS. 
Peng Y, Xue H, Luo L, Yao W, Li R. Polymorphisms of the beta1-adrenergic receptor gene are associated with essential hypertension in Chinese. Clin Chem Lab Med. 2009;47(10):1227-31. doi: 10.1515/CCLM.2009.276. PMID: 19743955.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here